Hva vi kan gjøre for deg

Vi bistår i saker som berører familien; det være seg arv, skilsmisse, samboerskapsoppløsning, barnefordeling eller barnevern.
I tillegg har våre advokater spesialkompetanse innen utlendingslov, straffelov og tomtefeste.

Fri rettshjelp

Vi yter rettshjelp etter lov om fri rettshjelp 13. juni 1980 nr 35.
Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

© Kopirett - Advokatfirma Hoff, Schøning & Tjugum DA | Utviklet av New Element